Yoshi Kametani
b. NYC, USA
living and working in London


contact: kametani.yoshi@gmail.com